Q_SN-1198
有機糙米【脆片】-酸奶韮菜
Organic Rice Bites-Sour Cream & Chives
Thailand 70 g

有機糙米【脆片】-酸奶韮菜 Organic Rice Bites-Sour Cream & Chives (70g)
$ 28.0 Buy
2盒 - 有機糙米【脆片】-酸奶韮菜 Organic Rice Bites-Sour Cream & Chives (70g x2)
$ 49.0 Buy

詳細介紹 Description
- 有機認證

- 幾何形狀-有特色

- 精選泰國有機香米製成

- 絕無化合物及防腐劑麩質

- 是健康零 - 非油炸、無味精、不含麩質


相片 Photo