Q_SE133
英國美頓純正海鹽
Pure Sea Salt
英國 UK 250 g

1件 - 英國美頓純正海鹽(大盒裝); Pure Sea Salt (250g)
$ 89.0 Buy
2盒 - 英國美頓純正海鹽; Pure Sea Salt (250g x2)
$ 159.0 Buy

詳細介紹 Description
歷史悠久,頂級品質保證。純天然提煉,英國有機認證,含礦物質,更能提昇食物味道;外表如雪花一樣的晶體,沒有一般鹽帶有的苦澀餘味。英國皇室及米芝蓮星級廚御用,適合烹調各種食物。

相片 Photo